Bestillingsingsinformasjon 2017-11-23T14:00:43+00:00

Bestillingsinformasjon

18. oktober 2017

Reservasjon og bestilling

Hyundai Norge og de norske Hyundai-forhandlerne opplever betydelig pågang og interesse rundt helt nye Hyundai KONA og i særdeleshet omkring den elektriske varianten.

Interesselisten for KONA

Det er pr. onsdag 18. oktober 2017 om lag 8 000 som har registrert sin interesse for Hyundai KONA gjennom www.kona.no.  Alle som har registrert seg har fått tildelt sitt unike nummer, altså et kønummer. Interesselisten på www.kona.no er eneste måte å sikre seg tidlig levering på og det er kun denne listen som definerer hvor fort man får tildelt bil. Kontrakter og intensjonsavtaler gjort med den enkelte forhandler vil ikke påvirke plassen i køen. Det er altså kun kønummeret som gjelder.

Hvis man på et senere tidspunkt ønsker å legge inn en reservasjon/bestilling på KONA har man med dette kønummeret sikret sin plass for levering av bil. Kønummeret er på ingen måte bindende og man kan når som helst melde seg av denne listen ved å sende en mail til kundeservice@hyundai.no

Kønummeret er ikke overførbart fra en kunde til en annen. En bestilling som er gjort på en kundes kønummer vil heller ikke kunne benyttes for en annen kunde ved en eventuell kansellering av ordre. Ved slike tilfeller vil neste kunde rykke frem i køen.

Depositum og kontrakter

Hyundai Norge tar ikke depositum for interessenter som ønsker å tilmelde seg interesselisten på www.kona.no. Det eneste man trenger å gjøre for å sikre seg en KONA er å melde sin interesse på www.kona.no og deretter tegne kontrakt med forhandler når priser blir gjort kjent. Tildeling av produksjon vil skje i henhold til tildelt kønummer fra www.kona.no.

Priser

Prisen på KONA 1,0 T-GDi (bensinmotor) ble gjort kjent 12. oktober 2017. Se prislisten her.

Prisen på KONA electric er foreløpig ikke fastsatt. Hyundai Norge vil offentliggjøre prisene på KONA electric samt innhold og priser på ekstrautstyr i form av prislister, prisinformasjon på www.hyundai.no og www.kona.no, nyhetsbrev til alle som har vist interesse samt i form av pressemelding når prisene er klare.

Dette er forventet å skje i løpet av fjerde kvartal 2017, uten at vi kan gi noen garanti for at det blir klart så raskt.

Reservasjons- og bestillingsprosess, KONA med bensinmotor

Hyundai Norge åpnet 17. oktober 2017 ordreboken for kontrakter på KONA med bensinmotor.  Dette ble gjort i forbindelse med at prisene på KONA 1,0 T-GDi ble gjort kjent.  De som har meldt sin interesse for en KONA med forbrenningsmotor har mottatt en informasjonsmail fra Hyundai Norge med en invitasjon til å konfigurere og reservere sin KONA. Ved gjennomført konfigurasjon av sin drømme-KONA vil reservasjonen bli sendt til ønsket forhandler med informasjon om kunde og ønsket konfigurasjon. Reservasjonen er gyldig i 14 dager fra reservasjonsdato. Forhandler vil så følge opp kundene med tanke på å tegne kontrakt og på den måten formalisere bestillingen.

Ved tegning av kontrakt på KONA 1,0 T-GDi innen 30. november 2017 vil man få produksjonsprioritet i henhold til den rekkefølgen man meldte sin interesse for KONA på www.kona.no. Med andre ord, tidlig tilmeldte interessenter for KONA vil få tidlig produksjon, uavhengig av tidspunkt for kontraktsignering, så lenge kontrakt tegnes senest 30. november 2017. Vi understreker igjen at dette gjelder KONA med bensinmotor.

Etter 30. november vil det ikke lenger være noen mulighet til å utnytte det tildelte kønummeret for å sikre seg leveringsprioritet for KONA med bensinmotor.

Reservasjons- og bestillingsprosess, KONA electric

For KONA electric har Hyundai Norge så langt ikke åpnet ordreboken for kontrakter. En tilsvarende prosess som beskrevet over for KONA med bensinmotor vil bli satt opp for KONA electric når prisene er offisielle og publisert. Hyundai Norge forventer å kunne publisere priser i løpet av fjerde kvartal 2017.

Leveringstid

Hyundai Norge har så langt ikke et endelig bekreftet produksjonsvolum av KONA for 2018 eller 2019. Hyundai Norge jobber for å få tildelt et så stort volum som mulig. Det er derfor umulig for Hyundai Norge eller norske Hyundai-forhandlere å si noe om forventet leveringstid eller leveringsmåned på det nåværende tidspunkt.

De første KONA med bensinmotor ankommer Norge i oktober 2017.

Det forventes at de første KONA electric ankommer Norge i juni 2018, og at leveringer vil skje fortløpende etter dette.

Når ordrebøkene åpnes for KONA electric, og så snart kundene med tildelt kønummer har fått mulighet til å inngå kontrakt på sin KONA, vil Hyundai Motor Norway kunne indikere leveringstid for de mottatte kontraktene.

Nøyaktig levering av bil vil være avhengig av kundenes ønsker om utstyr og spesifikasjoner samt fabrikkens produksjon.